Olofströms Pistolskytteklubb

HITTA TILL

Skjutbanan


Från centrala torget Olofström, föll Östra Storgatan österut (OBS: Vågen byter namn etter 2 rondeller till: Svängstavägen) etter ca 1400 m, ta till vänster in på Danavågen, etter ca 400 m, ta till höger in på Björnsjövägen etter ca 200 m ta till höger in på grusavfarten vid Danskagården och ni är framme. Om det är fullt på parkeringen vid skjutbanan finns det en större ca 150 m längre fram på Björnsjövägen än grusavfarten till banan.

KORT INFO OM PISTOLSKYTTE PROGRAM/GRENER

GEMENSAMT FÖR ALLA 25M PROGRAM/GRENER

Det är 5 skott i en serie
Färdigställning 45º
Kommandon (dom mest vanliga)
—————
Gör klar för … serie, Ladda
- Efter 60 sek
Färdiga (tävlan vänder bort och vapen ska ner till färdigställning 45º)
- Efter 7 sek
Tävlan vänder fram (serien börjar och man kan lyfta vapnet och skjuta)
Tavlan vänder bort (för sista gång i serien) - Stopp, Patron ur, Proppa vapen
Markera

STANDARDPISTOL

Tavla - Precision
4 serier, skjuttid 150 sek
4 serier, skjuttid 20 sek
4 serier, skjuttid 10 sek
Serien är slut när tavlan vänder bort (betyder Stopp, Patron ur, Proppa vapen)


SNABBPISTOL

Tavla - 5 st Snabb/Duell (man skjuter 1 skott i varje av dom 5 tavlorna från höger till vänster i en serie)
4 serier, skjuttid 8 sek
4 serier, skjuttid 6 sek
4 serier, skjuttid 4 sek
Serien är slut när tavlan vänder bort (betyder Stopp, Patron ur, Proppa vapen)


MILITÄR SNABBPISTOL

Tavla - Snabb/Duell
4 serier, skjuttid 10 sek
4 serier, skjuttid 8 sek
4 serier, skjuttid 6 sek
Serien är slut när tavlan vänder bort (betyder Stopp, Patron ur, Proppa vapen)


FÄLTSKYTTE

Det är 6 skott i en serie
Tavla - Fältskytte mål (dessa varierar i antal, typ, avstånd etc, skjutledaren förklarar)
Skjuttid och skjutställning (varierar i tid och ställning, skjutledaren förklarar)
Kommandon (dom mest vanliga)
—————
Ladda (med 6 patroner)
- Efter 30-45 sek
Alla Klara (Skrik NEJ högt om du inte är klar)
10 sekunder kvar
Färdiga (kommenderas i 3 sek för skjutningen börjar)
Eld (skjutningen börjar, eventuellt tavlorna vänder fram)
Eld Upphör (kommenderas utdraget under sista 3 sek av skjuttiden)
Patron ur, Proppa vapen
Visitation
Markera

SPORTPISTOL & GROVPISTOL

Tavla - Precision (för precisions delen), Snabb/Duel (för duel delen)
6 serier precision, skjuttid 5 min
Serien är slut när tavlan vänder bort eller när skjutledaren kommenderar om alla har skjutit klart (betyder Stopp, töm och proppa vapen)
6 serier duel, skjuttid 5x3sek (tavlan kommer fram i 3 sek, vänder bort i 7 sek, kommer fram i 3 sek osv, man lyfter och skjuter 1 skott varje gång tavlan är framme, vapnet ska ner till färdigställning 45º varje gång tavlan vänder bort)
Serien är slut när tavlan vänder bort den 5. gången (betyder Stopp, Patron ur, Proppa vapen)


PRECISION

Tavla - Precision
6-10 serier precision, skjuttid 5 min
Serien är slut när tavlan vänder bort eller när skjutledaren kommenderar om alla har skjutit klart (betyder Stopp, töm och proppa vapen)


DUELL

Tavla - Snabb/Duell
6-10 serier duell, skjuttid 5x3sek (tavlan kommer fram i 3 sek, vänder bort i 7 sek, kommer fram i 3 sek osv, man lyfter och skjuter 1 skott varje gång tavlan är framme, vapnet ska ner till färdigställning 45º varje gång tavlan vänder bort)
Serien är slut när tavlan vänder bort den 5. gången (betyder Stopp, töm och proppa vapen)

Tillåtna skjutmål 25 & 50 meter skjutbana

Vid träning: På 25 meter skjutbanan: Alla normalt använda skjutmål i papp för pistol skytte grenar som ingår i Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Skyttesportförbundet och Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet är tillåtna. På 50 meter skjutbanan: Tillkommer alla normalt använda skjutmål i papp förr gevär skytte grenar i kaliber .22lr som ingår i Svenska Skyttesportförbundet och Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet. Skjutmålen i papp ska placeras/monteras i avsedda ställ i kulfånget eller på marken omedelbart hitom målställen. OBS: Människo liknande skjutmål är förbjudet.

Vid tävling: I tillägg till ”tillåtna mål vid träning” är metallmål som säkras enligt gällande SäkB med f.ex skyddsram eller upprättelse av riskområde och andra mål som tävlingsledaren godkänner tillåtna.

Det är strängt förbjudet att använda skjutmål som kan uppfattas stötande. f.ex djur delar som gris huvud etc…


Exempel på tillåtna skjutmål

Sportskytte

PPC

Fältskytte

Springskytte

National helmatch

IPSC

År du osäker på om ett skjutmål är tillåtet? Kolla det aktuella skjutreglementet, där finns det beskrivning på skjutmålet och som oftast också bild. Är du fortfarande osäker kolla med skjutbana chefen eller säkerhets ansvarig.

Skjutbaneinstruktion

Pistolbana 25m & 50m. Gevärsbana 50m

 1. Skjutbanan:
  Holje 1:225 ägs av Olofströms kommun. Den disponeras av
  Olofströms Pistolskytteklubb och Olofströms Skyttegille. Skjutbanans tillstånd är utställt på Olofströms Pistolskytteklubb, som år huvudansvarig för 50m och 25m banorna. Olofströms Skyttegille är samansvarig på 50m banan. Tillståndet gäller tillsvidare.
  Koordinater: N56.284148 E14.553450
  Adress: Björnsjövägen 81 infart vid Danskagården, 293 91 Olofström

 2. Skjutbanechef: Frederik de Mander tel 070 972 66 05
  Ordförande: Daniel Lundahl tel 070 858 86 18

 3. Berättigade att vistas på banan är:
  Endast medlemmar i ovan nämnda föreningar samt deltagare från inbjudna föreningar i samband med tävlingar och träning.
  Medlemmar i föreningar som är berättigade att vistas på banan kan i enstaka tillfällen ha med max 2 personer som inte är medlem i rekryteringssyfte.

 4. Tillåtna skjuttider:
  Måndag - Fredag kl 08:00-21:00 och Lördag - Söndag kl 09:00-19:00, vid god sikt. Övrig tid enligt överenskommelse med skjutbanechefen.
  OBS: Det är ingen skjutning: Juldagen, Nyårsdagen och Påskdagen utan skriftligt tillstånd från skjutbanechefen.

 5. Tillåtna vapen:
  25m banor: Pistol och revolver från kaliber .177 upp till kaliber .45. Magnumladning är tillåten.
  50m bana: Pistol och revolver från kaliber .177 upp till kaliber .45. Magnumladning är tillåten. Gevär endast upp till kaliber .22 Long Rifle.
  Magnumskytte: Vi ber att det visas hänsyn vid skytte med magnumkalibrar så att detta stör övriga skyttar och grannar minst möjligt.

 6. Tillåtna skjutplatser:
  Skjutning får ske från befintliga skjuthallar på 50m och 25m men även från platser mellan befintliga skjuthallar och tillhörande skjutvallar.

 7. Tillåtna mål och målplaceringar:
  Mål får placeras endast i därför avsedda ställ eller direkt i kulfånget eller direkt på marken omedelbart hitom målställen. Skjutning får endast ske mot målmateriel som är godkänd av föreningsstyrelsen, lista över gällande godkända pistolmål finns på klubbens hemsida.

 8. Skytte mot metallmål:
  Vid skytte mot metallmål skall alla som befinner sig på skjutbanan, såväl skyttar som åskådare, använda skyddsglasögon. Skytte tillåts endast i A-hallen, minsta skjutavstånd är 7m och tillåtna kalibrar är upp till 9mm/.38

 9. Skytte mot mål gjorda av läkt:
  Vid skytte mot mål gjorda av läkt får inte läkten överstiga 130cm från marken.

 10. Skjutledare:
  När två eller flera skyttar skjuter samtidigt SKA en av skyttarna vara skjutledare.

 11. Ordningsföreskrifter/miljövård:
  Tomma hylsor samlas upp och läggs i tom hylsa hinkarna, övrig emballage och sopor källsorteras. Målmateriel hämtas i bodar och ställs tillbaks efter användning. Toalett och kök med rinnande vatten finns i Danskagården (nyckel till Danskagården hänger på sin särskilda plats). Det finns 3 ställen att parkera i närheten: Vid 25/50m banan, vid Danskagården och vid gevärsbanan.

 12. Olycka/Tillbud:
  1. Vapen relaterad olyckshändelse med personskada eller skada på egendom, ska anmälans omgående av skjutledaren/tävlingsledaren till lokal polismyndighet, till respektive organisations kansli och till klubbens styrelse.
  2. Skott som av misstag (våda) avfyrats och inte hamnar inom beräknat riskområde rapporteras av skjutledaren/tävlingsledaren till lokal polismyndighet och till klubbens styrelse. Rapportschema finns på hemsidan och i klubbhuset.
  Tillbud. Vid tillbud med vapen och ammunition verkställer tävlingsledaren/skjutledaren utredning och gör anmälan till respektive organisations kansli och till klubbens styrelse. Med tillbud avses tillfällig händelse som kunnat orsaka personskada men som undvikits eller förhindrats. Rapportschema finns på hemsidan och i klubbhuset.

 13. Sjukvårdsutrustning:
  Första förband finns i klubbhuset.

 14. Ambulans/läkare:
  Ring larmnumret 112.

 15. Kontakt uppgifter och rapportschema finns under ”Klubben” på hemsidan:

OBS:Vägen fram mot skjutbanan får inte blockeras.