Olofströms Pistolskytteklubb

Skyttelogg & Föreningsintyg

Alla medlemmar i Olofströms Pistolskytteklubb måste föra ”Skyttelogg” över sina träningar, tävlingar och aktiviteter

Hur loggboken ser ut (analogt/digitalt) är inte centralt så länge den innehåller minst alla de uppgifter som krävs och kan uppvisas på förfrågan och när föreningsintyg ska skrivas.

Vi rekommenderar att man använder Skytteloggboken som kan beställas från pistolskytteforbundet.se
Loggboken ska minst innehålla uppgifter om:
1. Vem loggboken gäller
2. Datum för träning/tävling/aktivitet
3. Plats
4. Skytteaktivitet
5. Vilket vapen som har används
6. Vem som tillstyrker uppgifterna
Stacks Image 28
Stacks Image 16
Exempel på Skyttelogg: Et räkneark som du enkelt lagar själva (mall finns i: PDF, Numbers, Excel format), Skytteloggbok från Svenska Pistolskytteförbundet. Eller en APP till din mobil/dator.

Skytte-Aktiviteslogg

Närvaro på en träning ska antecknas och vidimeras av en skjutledare. Vi rekommenderar att man använder Skytteloggboken som kan beställas från pistolskytteforbundet.se eller likvärdigt.

Om träningen sköts på egen hand utanför ordinarie träningstid ska man fortfarande föra in den i sin Skytteloggbok, men istället för att en skjutledare skriver under ska man ta en ”selfie” och skicka den till: logg@olofstromspk.se med rubrik: Egen träning.
Bilden:
 • Ska skickas från en mailadress där man tydligt ser vem som är avsändare. o Ska skickas samma dag som bilden togs.
 • Ska inte behandlas i något program utan ska direkt bifogas i mailet.
 • Man ska tydligt kunna se att den är tagen på skjutbanan.

Även övriga aktiviteter som man hjälpt föreningen med, t.ex. fixardag eller funktionär etc, kan föras i Skytteloggen.
Riktlinjerna för att en skytteträning ska kunna ”Godkännas ” är att minst omfattar femton (15) skarpa skott mot mål på skjutbana. Vi rekommenderar att du för logg över all skytte relaterade träning och tävling samt över aktiviteter du gör som skjutledare, instruktör, funktionär, ledamot o.l. Deltar du på tävling så lägg resultatlistan till i loggen.

Nybörjar Kort

Stacks Image 143
För dig som är nybörjare finns det nu ett ”Nybörjare Kort” som du har med dig på träning och annan aktivitet och får attesterat av ledaren. Korten får du när du går det obligatoriska kurset ”Säkerhet För Pistolskytte”. Korten kan användas som Skyttelogg och ska förevisas när du ber om föreningsintyg för ditt första vapen.

Pistolskyttemärken Brons - Silver - Guld

När du skjutit en serie för ett Pistolskyttemärke i en valör som du vill spara ska du fylla i Pistolskyttemärkeblanketten som du kan hitta i dokumentskåpet på skjutbanan, eller ladda ner från vår hemsida. Blanketten är utformad för att kunna få plats i Skytteloggboken. Blanketten måste vara fullständigt ifylld enligt instruktionerna som anges på den.

Regler för Föreningsintyg

Föreningsintyg första vapnet
 1. Man kan ansöka om ett föreningsintyg tidigast efter 6 månaders aktivt medlemskap.
 2. Första vapnet ska alltid vara i kaliber .22 LR.
 3. Under de senaste 6 månaderna deltagit på minst i genomsnitt 2 träningar/tävlingar per månad. Aktiviteterna måste vara någorlunda jämnt fördelade under dessa 6 månader.
 4. Ha varit föreningen behjälplig med de olika sysslorna som behöver göras för att en ideell förening ska kunna existera, som t.ex. hjälpt till vid fixardagar, vid renoveringar etc.
 5. Man ska inneha pistolskyttekort.
 6. Man ska klarat av fordringar för Pistolskyttemärke Guld.
 7. Man ska ha följt föreningens stadgar.
Föreningsintyg ytterligare vapen
 1. Kan fås efter tidigast 12 månader aktivt medlemskap.
 2. Under de senaste 6 månaderna deltagit på minst i genomsnitt 1 träning/tävling per månad. Aktiviteterna måste vara någorlunda jämnt fördelade under dessa 6 månader.
 3. Under de senaste 6 månaderna tränat/tävlat minst 2 gånger med varje tidigare innehavt enhandsvapen.
 4. I övrigt samma regler som för första vapnet.
Föreningsintyg förnyelse av licens
 1. Under de senaste 2 åren deltagit på minst 4 träningar/tävlingar per år med aktuellt vapen.
 2. Under de senaste 6 månaderna deltagit på minst i genomsnitt 1 träning/tävling per månad.
 3. Reglerna för aktivt medlemskap kan bortses från om det finns särskilda skäl, som t.ex. sjukdom, graviditet, utlandstjänstgöring etc. Viktigt att komma ihåg att det alltid är Polisen som avgör om skälen är tillräckliga.
 4. I övrigt samma regler som för första vapnet.
Kom ihåg att ansöka i god tid vid förnyelse av licenser

Så ansöker du om föreningsintyg

När du försäkrat dig att du uppfyller krav för föreningsintyg och har hittat ett vapen du vill köpa skall du lämna in följande information till styrelsen:
 1. Dokumentation som styrker att du är aktiv medlem enligt beskrivet ovan.
 2. Dokumentation som styrker att du klarat fordringar för pistolskyttemärke Guld.
 3. Din adress och telefonnummer.
 4. Information om vapen gällande kaliber, fabrikat, modell och piplängd.
 5. Information om antalet övriga pistoler eller revolvrar du har licens på.
 6. Vilken vapengrupp/skytteform du avser använda vapnet till.
 7. Om du redan ansökt om vapenlicens uppge även diarienumret du fått av polisen.
Informationen ska bifogas vid varje ansökan om föreningsintyg och ska alltid skickas skriftligen till: ordforande@olofstromspk.se
När all information inkommit kommer ansökan att behandlas på nästkommande styrelsemöte. Efter mötet kommer du meddelas styrelsens beslutet och du kommer även att få föreningstyget ifyllt och skickat till dig som du sedan får skicka in till polisen.

För att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats använder vi cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om cookies och vår sekretesspolicy här…