Olofströms Pistolskytteklubb

Vägen till Föreningsintyg

Polisen ändrade under sommaren sina krav (FAP) för enhandsvapen och helautomatiska vapen som delar började gälla 15 juli 2016 och resten gäller från 15 januari 2017. Den stora ändringen är att det nu ställs minimums krav på antal genomförda skytte träningar och/eller tävlingar i en viss period för kunna styrka behov av vapen. Det ställs även krav på dokumentation av skytte träning och/eller tävling, samt krav på vad dokumentationens minimum behöver innehålla.

Olofströms Pistolskytteklubb´s nya rutiner och krav för att skriva ut föreningsintyg till Polisen vid ansökan om vapen.

Alla medlemmar måste nu föra sin egen ”Loggbok” över träning och tävlingar.

Hur loggboken ser ut (analogt/digitalt) är inte centralt så länge den innehåller minst alla de uppgifter som krävs och kan uppvisas på förfrågan och när föreningsintyg ska skrivas.
Loggboken ska minst innehålla uppgifter om:
1. Vem loggboken gäller
2. Datum för träning/tävling/aktivitet
3. Plats
4. Skytteaktivitet
5. Vilket vapen som har används
6. Vem som tillstyrker uppgifterna
Stacks Image 28
Stacks Image 16
Exempel på Skyttelogg: Et räkneark som du enkelt lagar själva (mall finns i: PDF, Numbers, Excel format), Skytteloggbok från Svenska Pistolskytteförbundet. Eller en APP till din mobil/dator.
Riktlinjerna för att en skytteträning ska kunna ”Godkännas ” är att minst omfattar femton (15) skarpa skott mot mål på skjutbana. Vi rekommenderar att du för logg över all skytte relaterade träning och tävling samt över aktiviteter du gör som skjutledare, instruktör, funktionär, ledamot o.l. Deltar du på tävling så lägg resultatlistan till i loggen. Om du tränar på egen hand så är det du som är skjutledare och ska styrka ”uppgifterna” i loggboken. För att vi ska kunna godkänna "egen träningen” måste du vid varje tränings tillfälle ta en bild på dig på skjutbanan och maila till: logg@olofstromspk.se skriv ”Egen Träning" i ämnesfältet och bifoga bilden (det håller med ”liten storlek” på bilden). När du ber om föreningsintyg så måste du uppge mailadressen du har använd att skicka ifrån.

Skjutskicklighet kraven

När du skjuter ett av märkeskraven för skjutskicklighet på träning eller tävling så ska du ta en bild av resultatet och maila till: logg@olofstromspk.se skriv ”Märkes Serie" i ämnesfältet, vilket vapen och kaliber det gäller i mailen och bifoga bilden (det håller med ”liten storlek” på bilden). När du ber om föreningsintyg så måste du uppge mailadressen du har använd att skicka ifrån.

OBS: Ansvariga för föreningsintyg förbehåller sig rätten till att godkänna eller avslå märkes serier som inte är skutt på officiella träningar eller tävlingar.

Utöver det generella kravet om loggbok så har vi delat våra krav i 2 kategorier:

A. Nybörjare - du som inte innehar eget handvapen.
 1. Du ska ha varit aktiv medlem i minst 6 månader och betalt medlemsavgiften
 2. Ha fyllt 18 år
 3. Ha uppfylld kraven för skjutskicklighet enligt Polisens krav
 4. Ha deltagit på minst 16 skytteträningar, varav minst 12 i den senaste 6 månaders period
 5. Ha hjälpt till vid mist 2 tillfällen av tävlingar
 6. Ha deltagit på minst 2 andra aktiviteter, t.ex. städdag, fixardag o.l.
 7. Ha bestått utbildningen ”Pistolskyttekortet” eller tillsvarande
Stacks Image 95
B. Skytt med eget handvapen, som ansöker om ytligare vapen eller förnyelse av licens
 1. Du ska ha varit aktiv medlem sedan föregående föreningsintyg och betalt medlemsavgiften hela denna perioden
 2. Ha fyllt 18 år
 3. Ha uppfylld kraven för skjutskicklighet enligt Polisens krav
 4. Ha deltagit på minst det antal skytteträningar och eller tävlingar som polisen kräver enligt din nya ansökan eller förnyelse, i senaste 6 månader, 2 års period
 5. Ha hjälpt till vid mist 2 tillfällen av tävlingar eller annan aktivitet som städ, fixardag o.l. De senaste 2 åren, varan minst 1 tillfälle senaste 6 månader. Eller minst det dubbla antalet som skjutledare, ledamot o.l.
Kom ihåg att ansöka i god tid vid förnyelse av licenser

Nybörjar Kort

För dig som är nybörjare finns det nu ett ”Nybörjare Kort” som du har med dig på träning och annan aktivitet och får attesterat av ledaren. Korten får du när du går det obligatoriska kurset ”Säkerhet För Pistolskytte”. Korten ska förevisas när du ber om föreningsintyg.
OBS:
En skytt som endast har tränat på egen hand, inte tävlat eller deltagit på någon gemensam träning kommer INTE få godkänt föreningsintyg. Klubben förbehåller sig rätten till att godkänna/underkänna egen träning och märkeskrav skjutit på egen träning.

Läs mer på dessa länkar

För att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats använder vi cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om cookies och vår sekretesspolicy här…